Dla długiego i spełnionego życia nasze zdrowie jest najwyższym priorytetem. Niezależnie od kontekstu znaczeniowego, zdrowie jest przede wszystkim stanem subiektywnie postrzeganym, wykraczającym poza diagnostyczną weryfikowalność.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, zdrowie jest „stanem pełnego zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brakiem choroby lub niepełnosprawności“.

Niestety, doskonałe zdrowie fizyczne i psychiczne nie istnieje! Wiele nowych produktów i leków, zarówno chemicznych, jak i ziołowych, chce nas przekonać, że są one doskonałym cudownym lekarstwem na nasze dolegliwości lub poprawą naszego zdrowia. Ale co naprawdę działa? na stronę domową

Prolesan Pure test i opinie

Recardio