Privacy Policy

Informacje ogólne

Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych i chcemy pokazać Państwu, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Są to dane, z którymi można się identyfikować. Załączona tutaj deklaracja o ochronie danych osobowych zawiera szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych.

Gromadzenie danych na stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny

Przetwarzanie danych przeprowadzane jest przez (ograniczona odpowiedzialność). Dokładne dane kontaktowe można znaleźć w nadruku strony internetowej.

Jak gromadzone są dane?

Niektóre dane są zbierane automatycznie, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową za pomocą różnych narzędzi – w szczególności szczegółów technicznych, takich jak czas, system operacyjny, przeglądarka itp. Ponadto, dane są zbierane, gdy wyraźnie nam je przekażesz, np. za pomocą formularza kontaktowego.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Twoje dane i zachowanie użytkownika umożliwiają nam zaprezentowanie naszego programu internetowego bezbłędnego i przyjaznego dla użytkownika oraz śledzenie konwersji.

Prawa dotyczące Twoich danych?

Informacje o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych mogą Państwo uzyskać bezpłatnie i w każdej chwili. Można również zażądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia danych po fakcie. Prosimy o kontakt z nami.

Ponadto właściwy organ ds. ochrony danych zaakceptuje Państwa skargę.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Cookies i tak zwane programy analityczne mogą statystycznie ocenić Twoje zachowanie podczas przeglądania strony internetowej. Z reguły odbywa się to anonimowo, dzięki czemu nie ma możliwości prześledzenia drogi do Ciebie. Można temu zapobiec poprzez pewne ustawienia, nieużywanie narzędzi lub sprzeciw. W tym celu przechodzimy do wyjaśnienia dotyczącego bezpieczeństwa danych.

 

Informacje ogólne i obowiązkowe

ochrona danych

Dane są przez nas gromadzone i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa i niniejszą deklaracją o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe to dane umożliwiające identyfikację. W tym miejscu chcielibyśmy wyjaśnić cel, rodzaj i sposób korzystania z Państwa osobistej strony internetowej. Transmisja danych w Internecie zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, tak więc dostęp osób trzecich nigdy nie może być całkowicie wykluczony.

Organ odpowiedzialny za przetwarzanie danych:

E-mail: info@edu-art.eu

Odpowiedzialny organ samodzielnie lub wspólnie decyduje o rodzaju, celu i środkach gromadzenia i przetwarzania danych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele zbiorów danych jest możliwe tylko za Państwa wyraźną zgodą. Nie jesteście Państwo jednak do tego zobowiązani – odwołanie może nastąpić w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Prosimy o kontakt z nami za pomocą nieformalnego maila.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

Krajowy komisarz ds. ochrony danych odpowiedzialny za dany kraj związkowy, w którym przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę, jest właściwym organem nadzorczym dla skarg, do których konsumenci są uprawnieni w przypadku naruszenia zasad ochrony danych.

Lista znajduje się pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przekazywania danych

Dane, które przetwarzamy automatycznie za Twoją zgodą lub w celu realizacji umowy, mogą zostać przekazane Tobie lub osobom trzecim we wspólnym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Odbywa się to na rzecz osób trzecich z zastrzeżeniem technicznej wykonalności.

Bezpieczeństwo danych

Używamy najpopularniejszej metody SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Twoją przeglądarkę. Z reguły jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, zamiast tego używamy technologii 128-bit v3. Możesz stwierdzić, czy dana strona naszej strony internetowej jest przesyłana w formie zaszyfrowanej poprzez zamkniętą reprezentację symbolu klucza lub blokady w dolnym pasku stanu Twojej przeglądarki.

Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane zgodnie z rozwojem technologicznym.

Informacje, blokowanie, usuwanie, blokowanie

Informacje o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych mogą Państwo uzyskać bezpłatnie i w każdej chwili. Można również zażądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia danych po fakcie. Prosimy o kontakt pod adresem podanym w nadruku.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

ciasteczka

Używamy tzw. cookies – małych plików tworzonych przez przeglądarkę internetową podczas odwiedzania naszej strony internetowej i przechowywanych na urządzeniach końcowych. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjemna i przyjazna dla użytkownika.

Informacje są przechowywane w pliku cookie, co w każdym przypadku skutkuje połączeniem ze specjalnie używanym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że natychmiast uświadomimy sobie Twoją tożsamość.

Używamy głównie tak zwanych „plików cookie sesji“. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie są przechowywane w terminalu do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas następnej wizyty.

Możesz skonfigurować ustawienia przeglądarki tak, abyś był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach. Możesz wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie, jak również aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Może to mieć wpływ na funkcjonalność strony internetowej.

Ciasteczka są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f UODO w celu ochrony naszych interesów. Mamy uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie dla technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług. Dalsze pliki cookie (np. w celu przeanalizowania zachowania użytkownika podczas surfowania) będą przechowywane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca strony internetowej automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w postaci tzw. plików dziennika serwera, które są automatycznie przesyłane do nas przez Państwa przeglądarkę. To są:

Typ i wersja wyszukiwarki
używany system operacyjny
Adres URL odsyłacza
Nazwa hosta komputera, z którego uzyskano dostęp do danych.
Czas żądania serwera
Adres IP

Nie są one łączone z innymi danymi.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f UODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub w celu zastosowania środków przedumownych.

Formularz kontaktowy

W przypadku zapytań za pośrednictwem formularza kontaktowego, podane tam dane kontaktowe oraz dane kontaktowe będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Bez zgody nie przekazujemy tych danych.

Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a UODO na podstawie Państwa zgody.

Wprowadzone przez Państwa dane przechowujemy w formularzu kontaktowym aż do momentu zażądania usunięcia, odwołania zgody na przechowywanie lub do momentu, gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu wniosku). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności dotyczące okresów zatrzymywania – pozostają nienaruszone.

.

Przetwarzanie danych dotyczących klientów i umów

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do nawiązania, treści lub zmiany stosunku umownego. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) UODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych. Dane osobowe, które gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy na naszej stronie internetowej tylko wtedy, gdy jest to konieczne do korzystania z usług.

Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zakończeniu zamówienia lub stosunku handlowego. Prawne okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umowy

Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, np. do banku prowadzącego konto w celu realizacji płatności.

W przeciwnym razie dane nie będą przekazywane lub będą przekazywane tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to wyraźną zgodę.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) UODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

 

Narzędzia analityczne i reklama

Wymienione poniżej i stosowane przez nas środki śledzenia wykonywane są na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f UODO. Dzięki zastosowanym środkom śledzenia chcemy mieć pewność, że nasza strona internetowa jest projektowana zgodnie z wymaganiami i stale optymalizowana. Z drugiej strony, stosujemy środki śledzenia w celu statystycznej rejestracji korzystania z naszej strony internetowej i oceny jej dla Państwa w celu optymalizacji naszej oferty. Interesy te należy uznać za uzasadnione w rozumieniu powyższego przepisu.

Odpowiednie cele przetwarzania danych i kategorie danych można znaleźć w odpowiednich narzędziach śledzenia.

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tak zwanych „cookies“. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Maskowanie IP

Włączyliśmy funkcję anonimizacji IP. Spowoduje to skrócenie przez Google adresu IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie on przesłany do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Google wykorzysta te informacje w imieniu operatora strony internetowej w celu przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownik korzysta z tej strony internetowej, aby zebrać informacje o aktywności na stronie internetowej. Ponadto, inne usługi związane z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu są świadczone na rzecz operatora strony internetowej. Przesyłany adres IP nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Przechowywanie plików cookie może zostać uniemożliwione przez odpowiednie ustawienie przeglądarki; w razie potrzeby nie wszystkie funkcje strony internetowej mogą zostać wykorzystane. Można również zapobiec zbieraniu i przesyłaniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z zachowaniem użytkownika (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej tutaj wtyczki do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz również uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych, klikając na ten link. Plik cookie opt-out jest ustawiony, aby uniemożliwić zbieranie informacji o użytkownikach podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej: Wyłącz Google Analytics.

Więcej informacji o tym, w jaki sposób Google Analytics wykorzystuje dane użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych dotyczących zamówień

Zawarliśmy umowę z Google na przetwarzanie danych dotyczących zamówień i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich urzędów ds. ochrony danych przy korzystaniu z Google Analytics.

Charakterystyka demograficzna Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji „funkcji demograficznych“ Google Analytics. Pozwala to na generowanie informacji, które obejmują informacje o wieku, płci i zainteresowaniach użytkowników strony internetowej. Informacje te pochodzą z interesujących reklam Google i danych osób trzecich odwiedzających stronę internetową. Dane nie są przypisywane do konkretnej osoby. Ta funkcja może być w każdej chwili dezaktywowana poprzez ustawienia reklam na koncie Google lub gromadzenie danych przez Google Analytics może być zasadniczo zabronione, jak w punkcie. Odbywa się to w sposób opisany w punkcie „Sprzeciw wobec zbierania danych“.

Piksel na Facebooku

Nasza strona internetowa wykorzystuje piksel akcji odwiedzających Facebooka do pomiaru konwersji. Dostawcą jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“).

Pozwala nam to na śledzenie zachowania użytkowników strony po przekierowaniu ich na naszą stronę internetową poprzez kliknięcie na reklamę na Facebooku. Pozwala nam to na ocenę skuteczności reklam na Facebooku dla wewnętrznych celów statystycznych i badań rynku oraz na optymalizację przyszłych działań reklamowych.

Zebrane dane są dla nas, jako operatora tej strony internetowej, anonimowe. Nie możemy wyciągać żadnych wniosków dotyczących tożsamości użytkownika. Jednakże Facebook przechowuje i przetwarza te dane w taki sposób, że dany profil użytkownika może zostać połączony, a Facebook może wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wykorzystania danych Facebooka. W ten sposób Facebook może zezwolić na umieszczanie reklam na stronach Facebooka i poza nim. Nie mamy kontroli nad takim wykorzystaniem.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności na Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Możesz wyłączyć funkcję remarketingu „Audiences Custom“ w Ustawieniach Reklamy na stronie https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . Wymagana jest rejestracja na Facebooku.

Bez konta na Facebooku, możesz wyłączyć reklamę opartą na wykorzystaniu Facebooka na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Marketing internetowy i programy partnerskie online

Operatorzy stron internetowych uczestniczą w różnych programach partnerskich. W zależności od tego, na której stronie podproduktu się znajdujesz, ustawiane są łącza do odpowiednich programów partnerskich lub strony te są zintegrowane. W ten sposób otrzymujemy zwrot kosztów reklamy.

Do śledzenia pochodzenia zamówień stosuje się różne metody śledzenia ich pochodzenia. Ciasteczka są ustawiane przez programy partnerskie i zintegrowane z naszym systemem, które rozpoznają, że kliknąłeś na link partnerski lub że oglądałeś reklamę naszego partnera (post view tracking).

Uczestniczymy w następujących programach partnerskich:

cashinpills.com

DirectAffiliate.com

dr.cash

easyprofits.com

nutriprofits.com

adcombo.com

adcell.com

zwinkr.de

Amazon.com

smava.com

Leadbit.com

affili.net

awin.com

Penimaster.com

Phallosan.com

Digistore24.com

Dalsze informacje na temat wykorzystania danych przez poszczególnych partnerów można znaleźć na ich stronach internetowych.

Przechowywanie plików cookie jest dozwolone na mocy art. 6 lit. F UODO, ponieważ opłaty partnerskie mogą być śledzone wyłącznie za pomocą plików cookie. Reprezentuje to uzasadniony interes.

 

Wtyczki i narzędzia

Google maps

Ta strona korzysta z usługi mapy Google Maps poprzez integrację API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Maps wymaga przechowywania adresu IP użytkownika do wykorzystania, który zazwyczaj jest przesyłany na serwer w USA i tam przechowywany bez interwencji operatora strony internetowej.

Korzystanie z Google Maps leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i zapewnienia, że nasze lokalizacje można znaleźć. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) UODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

YouTube

Nasza strona korzysta z wtyczek ze strony YouTube obsługiwanej przez Google. Strona jest obsługiwana przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy odwiedzasz jedną z naszych stron wyposażonych w wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube dowie się, które z naszych stron odwiedziłeś.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, możesz pozwolić, aby YouTube bezpośrednio kojarzył Twoje zachowanie podczas surfowania z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec wylogowując się z konta YouTube.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) UODO.

Dalsze informacje na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu YouTube o ochronie danych osobowych na stronie: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Czcionki Google Web Fonts

Ta strona wykorzystuje tzw. czcionki internetowe dostarczane przez Google do jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki w celu prawidłowego wyświetlania tekstów i czcionek.

W tym celu przeglądarka, z której korzystasz, musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google będzie wiedział, że adres IP użytkownika został użyty w celu uzyskania dostępu do naszej strony internetowej. Korzystanie z czcionek Google Web Fonts leży w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych usług online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) UODO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer użyje standardowej czcionki.

Dalsze informacje na temat czcionek internetowych Google można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.